तांत्रिक से-क्स हा सामान्य से-क्स पेक्षा अधिक आनंददायक असतो.. तांत्रिक से-क्स म्हणजे आणी कसा करायचा ते जाणून घ्या..

ट्रेंडिंग

नमस्कार मित्रांनो, आयुष्यात एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करून माणसाला कंटाळा येत असतो. नेहमी तीच तीच गोष्ट करून तो त्यातून र स ग मावू लागतो. मग ती गोष्ट से-क्सची का नसावी? जरी आजकाल लोक खूप प्रगतशील झाले असले, तरी त्यांचे लैं’गिक जीवन सुधारण्यासाठी ते नवनवीन प्रयत्न करत असतात. असाच एक मनोरंजक प्रयोग म्हणजे तांत्रिक से-क्स.

   

मित्रांनो तां त्रिक से-क्स म्हणजे काय ? तां त्रिक से-क्स चे नाव ऐकताच तुम्हाला वाटेल भाई हे आणि काय असते काय नवीन काडलास..! आता हे काय आहे..? वास्तविक तांत्रिक सं भो गा च्या तारांचा सं बं ध प्राचीन आ ध्यात्मिक सं स्कृतीशी आहे. प्राचीन ग्रंथातही याचा उल्लेख आढळतो. यो ग गुरू आ ध्यात्मिक सुख मिळविण्यासाठी या तां त्रिक से-क्स ची शिकवण देत असत.

तांत्रिक से-क्सचा अर्थ त्याच्या नावातच दडलेला आहे. ‘तंत्र’ हा संस्कृत शब्द आहे ज्याचा अर्थ ‘एक असणे’ असा होतो. यामध्ये जोडीदाराच्या श-रीराशिवाय तुम्ही त्याच्या मनाशीही जोडता. त्यांच्या सर्व इंद्रियांना अनुभवा. असे केल्याने तुमचे आ’त्मे एकमे’कांशी जोडले जातात. तुम्ही दोन्ही शरीरे एक आत्मा व्हा. तांत्रिक से-क्स का करतात..? आयुष्य पुन्हा सुरू,

हे वाचा:   आधार कार्डच्या मदतीने ८ वर्षांपूर्वी हरवलेला मुलगा मिळाला परत; जाणून घ्या कसे झाले हे शक्य.!

करण्यासाठी किंवा प्रेमात नवीन खोली शोधण्यासाठी एखाद्याने तांत्रिक से-क्सचा प्रयत्न केला पाहिजे. यामुळे भागीदार एकमेकांच्या इतके जवळ येतात की, त्यांचे नाते तो’डणे अशक्य होते. तांत्रिक से-क्स हे सामान्य से-क्सपेक्षा जास्त आनंददायी असते. हा सं’भो’ग सं’थ गतीने केला जातो. यामध्ये एकमेकांच्या श-रीराशी ट्यु’निंग सेट केली जाते.

जो’डप्यांना एकमेकांच्या शा-रीरिक गरजांची चांगली जाणीव असते. त्यांचे श-रीरच नाही तर मनही गुं’तून जाते. आलम म्हणजे दोघेही एकाच वेळी श्वा’सो’च्छ्वास आणि श्वास सोडू लागतात. तांत्रिक से-क्स केल्याने श-रीरातून बाहेर पडणारी ऊ र्जा का मो’त्ते’ जना अधिक ती’व्र करते. आध्यात्मिक आनंद, खोली आणि ध्यान याशिवाय,

लोक हे उ’त्स्फू’र्त आणि अंत’रंग से-क्स साठी देखील करतात. तांत्रिक से-क्स मध्ये, सं बं ध किती काळ आहे किंवा त्यात किती मजा येते हे महत्त्वाचे नसते, परंतु तुम्ही आणि तुमचा जोडीदार एकमेकांशी किती खो ल’वर क नेक्ट झाला आहात हे महत्त्वाचे आहे. यामुळे तुम्हाला एक वेगळीच मा न सि क शांतता मिळते. तां त्रिक से-क्स कसा करायच असतो पहा.

हे वाचा:   रेल्वे स्टेशनसारखी दिसते ही प्राथमिक शाळा, पहा आतील काही सुंदर फोटो....

तांत्रिक सं’भो’ग करण्यासाठी, तुम्हाला स्वतःला दुनियेशी दूर करावे लागेल. तुम्हाला फक्त तुमच्या जोडी’दारावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यावेळी अजिबात घाई करू नका. तुमच्या जोडी’दाराला हळूवार स्प’र्श करा. शा’रि’रीक सोबतच त्याच्याशी मान’सिक ने पण जुडा. याची सुरुवात एकमेकांना मसाज देऊन किंवा फो र’प्ले’ने करता येते.

जो’डीदाराच्या श-रीराला हळू हळू स्पर्श करा आणि नंतर त्यात हरवत जा. या दरम्यान, तुमच्या श्वासाचा वेग सारखाच राहिला पाहिजे. तांत्रिक से-क्सचे फायदे :- तांत्रिक से-क्समुळे तुमचा त’णाव कमी होतो. तुम्ही भा व’निक आणि मा न’सिक तणा’वापासून दूर राहाल. त्याच वेळी, आपल्या जो’डीदाराशी एक वि शे’ष क ने’क्शन जाणवते. आम्ही सामान्य से-क्सपेक्षा तांत्रिक से-क्स चा आनंद घेतो.

यामुळे तुमची से-क्स ड्रा इ व्ह वाढते. नाती घ ट्ट होतात. जो’डीदारांमध्ये प्रेमाची कमत रता राहत नाही. भां डणे कमी होतात. ते पा चही इं द्रि यांवर का र्य करत असल्याने श-री रातील सर्व इं द्रि येही जलद गतीने का र्य करतात.

Leave a Reply