५० दिवस किंवा जास्त कालावधीत वी’र्य बाहेर नाही काडले तर आपल्या शरीरावर काय परिणाम होतात..

आरोग्य

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आपल्या मराठी पेज वर तुमचे स्वागत आहे तर आज आपण पाहणार आहोत की जर पुरुषाने वी-र्य गती थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा शरीरावर खूप वाईट परिणाम होतो. वी र्य रोखून ठेवल्याने लिं’गा त दुख णे, मू’त्रा शयात दुखणे आणि किडनीला सूज येणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की जर तुम्ही तुमचा वी र्य वेग थांबवला तर तुमचे काय नुकसान होऊ शकते…

   

वी र्य नेहमी पुरुषाच्या शरीरात तयार होते आणि ते आपल्या शरीरा तून बाहेर काढणे आवश्यक असते. परंतु जर आपण आपले वी र्य बाहेर काढले नाही तर ते आपल्या शरीरा साठी खूप हानिकारक असू शकते. त्याला वी र्य वेग असेही म्हणतात. अनेक जण सं’बंध प्रस्था’पित करताना वी र्य बाहेर टाकतात तर अनेक जण ह’स्त मै’थुनातून वी र्य बाहेर काढतात.

तर मित्रांनो  सर्व प्रथम आपण सांगू या की वी र्य गती म्हणजे काय ? वी र्य वेग हा आपल्या शरीरात तयार होणारा रस आहे जो २४ तास तयार होत राहतो. हे आपल्या शरीरात ल घवी बनवण्याच्या प’द्धती प्रमाणेच आहे, जे तयार होण्या पासून थांबवता येत नाही आणि कोणीही ते थांबवण्याचा प्रयत्न करू नये…

मू-त्रा’शय वेदना – जेव्हा एखादा पुरुष आपले वी र्य धरून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याचा परिणाम त्याच्या मू त्रा शयावर होतो. यामुळे त्यांच्या मू त्रा शयावर जास्त ताण येतो आणि त्यामुळे खूप वेदना होतात. आपल्या ल घवी आणि वी र्य बाहेर पडणारी नळी सारखीच असते. जर तुम्ही तुमचे वी र्य बाहेर पडण्या पासून थांबवले तर त्याचा तुमच्या मू त्रा शयाच्या नळी वरही परिणाम होईल. यामुळे तुमच्या मू त्रा शयात वेदना होतात.

हे वाचा:   केसातील कोंडा एकाच रात्रीत करा गायब..१०० टक्के खात्रीशीर घरगुती उपाय..एकदा जरूर करून पहा..

शु क्राणूंची कमतरता – जे पुरुष आहेत त्यांची प्रजनन क्षमता पूर्णपणे त्यांच्या चांगल्या आणि आरोग्यदायी शु’क्राणूं वर अवलंबून असते. सर्वांना माहीत आहे की, हे शुक्राणू आपल्या वीर्यामध्ये आढळतात. आपल्या वी-र्या सोबत हे शु’क्राणू देखील आपल्या शरीरातून बाहेर पडतात आणि त्यामुळे महिला ग’र्भवती होतात.

मित्रांनो परंतु जर आपण आपले वी र्य थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्या शरीरात शु’क्रा णूंची कमतरता होऊ शकते आणि असे करणे खूप हानि कारक आहे कारण असे केल्याने पुरुषाच्या पुनरुत्पादन क्षमतेवर वाईट परिणाम होतो.

मू’त्र पिंडाची सूज – जिथे आपले वी र्य तयार होते, त्याच्या अगदी वर मू’त्र पिंड आहे. आपल्या शरीराचा प्रत्येक अवयव एकमे कांवर अवलंबून असतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती वी’र्य प्रवाह थांबवते तेव्हा त्याचा आपल्या किड नी वरही दबाव पडतो आणि तसे केल्याने किड’नीला सूज देखील येते.

वी’ र्य थांब वून कि’डनी वर पडणारा दबाव खूप हानि कारक असतो आणि इथूनच ही समस्या सुरू होते. यामुळे मोठा आजारही होऊ शकतो, त्यामुळे वीर्यप्रवाह थांबवू नका.

लिं- ग मध्ये वेदना – जेव्हा एखादी व्यक्ती सं’ भो ग करते तेव्हा त्या काळात तो उ’त्ते जित होतो आणि यामुळे त्या व्यक्तीच्या लिं’ गा मध्ये तणाव निर्माण होतो. वी र्य बाहेर पडल्यावर हा ताण संपतो. पण या काळात जर तुम्ही तुमचे वी र्य बाहेर येण्या पासून थांबवले तर त्यामुळे तुमच्या लिं’ गात वेदना होऊ शकतात.

हे वाचा:   छातीत धडधड होणे कारणेः तुमच्याही छातीत अचानक धडधडतं का? हे हार्ट अटॅक चे लक्षण आहे का..जाणून घ्या पूर्ण माहिती

जरी, तुम्हाला ही वेदना एकाच वेळी जाणवत नाही, परंतु नंतर तुम्हाला ती वेदना जाणवेल. बरेच लोक आपले वी र्य बाहेर येण्या पासून थां बव तात कारण से’ क्स जास्त काळ असतो. पण असे करणे जीव घेणे ठरू शकते. ‘वी र्या ची गती थांबवणे धोका दायक ठरू शकते. जर तुम्ही हे सं’ भोगा दरम्यान करत असाल तर ते पुरुषा सोबतच महिला जोडी दारालाही सं तु ष्ट करणार नाही. ग’र्भ धा रणा टाळण्या साठी कोणतेही जोडपे असे करतात, पण ते धो का दायक आहे.’

मानसिक आणि लैं’ गिक समाधान – अशा लोकांना अनेकदा ह’स्त मै’थुनाचे तथा कथित वाईट परिणाम टाळण्यास सांगितले जाते, परंतु तुम्हाला हे समजले पाहिजे की ह’स्तमै’थुन हे हानीकारक नाही. स्ख’लन पुरुषाला मानसिक आणि लैं’गिक समाधान देते हे तुम्ही लक्षात ठेवले पाहिजे. काहीवेळा जर स्खलन थांबवले किंवा टाळले तर ते वृषणात दुखू शकते.

मित्रांनो तुम्हाला जर हि  माहिती आवडली असेल तर अवश्य शेयर करा. अजून तुम्हाला जे वाचायला आवडेल ते आम्हाला कमेंट मार्फत नक्कीच कळवा. वरील माहिती हि सर्वसाधारण गृहीतांवर आधारित आहे तरी कोणतेही उपाय करण्याआधी आपण आपल्या डॉ’क्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

Leave a Reply