स्त्रियांच्या बिं’बीकडे म्हणजेच नाभीकडे पाहून त्यांच्या या गुपित गोष्टी जाणून घेवू शकता…अशा स्त्रिया फक्त रोज..

ट्रेंडिंग

स्त्रियांच्या ना’भीकडे पाहून त्यांच्या गुप्त गोष्टी जाणून घ्यासमु’द्र’शा’स्त्रातही नाभीचे महत्त्व सांगितले आहे. असे म्हणतात की ज्या गोष्टी माणसाच्या नज’रेने व’र्त’नातून आणि संभा’ष’णातून कळू शकत नाहीत, त्या नाभी पाहून ओळखता येतात. चला तर मग महिलांच्या ना’भीकडे पाहून त्यांचे रहस्य जाणून घेण्याची कला आपणही पाहू या.

   

1 : स’मु’द्र’शा’स्त्रानुसार ज्या स्त्रीची ना’भी लांब आणि व’क्र असते, तिला पूर्ण आत्म’वि’श्वास असतो. अशा स्त्रीला सहसा स्वतःच्या पायावर उभे राहणे आणि ती जे काही काम करते त्यामध्ये मनापासून मेहनत घेणे आवडते. अनेक ह’स्त’रे’षा’कारांचा असा विश्वास आहे की अशी स्त्री खूप धाडसी आणि लहरी आहे. त्यांना लोकांशी मैत्री आणि ओळख वाढवायला आवडते.

2 : ज्या महिलांची ना’भी खोल असते त्या खूप भावूक असतात. अशा स्त्रिया गुळगुळीत बोलण्यात त’त्पर असतात. त्यांचे मन स्वच्छ असते आणि ते साधारणपणे आक’र्षक दिसतात. अतिविचार आणि चिंतेमुळे आरोग्याच्या स म’स्या त्यांच्यावर लवकर परिणाम करतात.

3 : समु’द्र’शा’स्त्रा’नुसार ज्या स्त्रीची ना’भी गोल असते ती पुण्यवान असते. त्यांची तब्येत चांगली असते आणि ते हुशारही असतात. त्यांच्या हृ’दयात करुणेची भावना आहे आणि ते दयाळू आहेत. त्यामुळे ती कुठे आणि कोणत्या कुटुंबात असली तरी तिला मान मिळतो. ज्यांची पत्नी अशी असते, त्यांचे वैवाहिक जीवन सामान्यत: आनंदी असते.

हे वाचा:   अतिशय का’मुक असतात या मुली, या मुलींबरोबर लग्न करणारे मुलं आयुष्यभर संतुष्ट व सुखी राहतात..

4 : ज्या महिलांची नाभी सपाट असते, त्यांनी थोडी काळजी घ्यावी. कारण अशा महिलांच्या मू’डमध्ये आ’त्म’विश्वास नसतो. एखाद्या गोष्टीचा चुकीचा अर्थ लावून तो तुम्हाला के’व्हा’ही दुखवू शकतो. एक प्रमुख दो’ष म्हणजे एखाद्याला कमी गुण आणि दोष’ जास्त दिसतात. म्हणूनच त्यांच्याशी मैत्री सहसा जास्त काळ टिकत नाही.

5 : सहसा ना’भी मध्यभागी असते परंतु ज्या महिलांची ना’भी केंद्रापासून दूर असते त्या खूप उत्साही असतात. अशा स्त्रीला तिच्या कार्यक्षेत्रात चांगले यश मिळते. क्रीडा जगताशी नि’ग’डी’त असाल तर यश त्यांच्या पायाचे चुं’ब’न घेते. पण मन’मि’ळावू आणि मनमिळावू आहे.

6 : असे मानले जाते की ज्या स्त्रीच्या ना’भीचा मध्यभा’ग बाहेरून बाहेर येतो तिला सं’त’ती’च्या बाबतीत त्रा’स स’हन करावा लागतो. त्याचे कारण म्हणजे त्यांना ग’र्भ’धा’र’णा होण्यास त्रा’स होतो.

7 : ज्या महिलांच्या ना’भीचा मधला भाग आतील बाजूस असतो, त्यांचे वैवाहिक जीवन सुखी असते. अशा महिलांना ग’र्भ’धा’रणेशी सं’बं’धि’त कोणत्याही स’म’स्यां’ना सामोरे जावे लागत नाही. सहसा त्यांना दोनपेक्षा जास्त मुलांचा आनंद मिळतो.

8 : स’मु’द्र’शा’स्त्राची अशी धारणा आहे की ज्या स्त्रीची ना’भी वरच्या बाजूस असते, त्यांना जीवनात खूप सं’घ’र्ष करावा लागतो. याचे कारण असे आहे की असे लोक प्रामाणिक आणि सत्यवादी असतात, त्यांना चु’की’च्या मा’र्गाने पैसे मिळवणे आवडत नाही. त्यांच्याबद्दल चांगली गोष्ट म्हणजे त्यांची मुले योग्य आणि यशस्वी आहेत.

हे वाचा:   2023 मधील हे स्टायलिश कंबरपट्टे सर्वात जास्त ट्रेंडिंग आहेत.. हे कंबरपट्टे तुमचे सौंदर्य वाढवेल, पहा फोटो....

9 : ज्यांची ना’भी खाली वाकलेली असते, त्यांचे पहिले अपत्य अधिक भाग्यवान असते. ज्या स्त्रीची ना’भी उभी असते, तिच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी येतात. जोडीदारासोबत कोणत्या ना कोणत्या वि’ष’यावर म’त’भे’द आहेत. त्यांचे वैवाहिक जीवनही तुटण्याची शक्यता आहे.

10 : कॅ’रो’लिना कु’र्को’वा, ज्यांना 2008 मध्ये जगातील सर्वात से क्सी महिला म्हणून निवडले गेले होते, त्यांच्याकडे ना’भीही नव्हती. अहो, हे कसं शक्य होतं ? खरं तर, जेव्हा ती लहान होती तेव्हा तिला एक वेगळ्या प्रकारचे ह’र्नि’या होता. जे श’स्त्र’क्रि’ये’द्वारे दु’रु’स्त करण्यात आले.

यामुळे ना’भी ऐवजी त्याच्या पोटावर फक्त एक डिंपल सारखी खुण राहिली होती.शा’स्त्र’ज्ञाने ना’भीवर संशोधन करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की ना’भीच्या योग्य जागेचा फायदा अनेक खेळांमध्ये होतो जसे की: खाली पोहणे, वरती धावणे इत्यादी.

Leave a Reply