पुरुषांच्या या ६ वा’ईट सवयींमुळे त्यांच्यातील म’र्दानी’ ताकद होतेय कमी, अनेक पुरुषांना तर आहे हे सर्वात वा’ईट सवय…पुरुष आणि महिला दोघांसाठी महत्वाचे..

आरोग्य

तुम्हाला माहित आहे की, प्रत्येक पुरुषासाठी त्याची म’र्दानी शक्ती ही खूप महत्वाची असते आणि त्याच्या म र्दानी शक्तीतील दो’ष हा कोणीही पाहू शकत नाही. पण तुम्हाला माहित आहे का? की काही गोष्टींचे सेवन केल्यास पुरुषांची म र्दानी शक्ती ही पूर्वीपेक्षा देखील कमी होत असते. आणि आजकाल अनेक लोक अशा गोष्टींचे सेवन करत आहेत. चला तर मग ह्या कोणत्या गोष्टी आहेत हे आपण माहीत करून घेऊ.

   

धू म्रपान:- आजकाल च्या अनेक मुला-मुलींना अगदी कमी लहान वयातच काही अं’मली पदार्थांचे सेवन करण्याचे वा ईट व्य’सन लागले आहे. आम्हाला असे म्हणायचे आहे की, या गोष्टीचा तुमच्या वै वाहिक  जी’वनाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असतो आणि तुमचे शा रीरिक  आ’कर्षण देखील यामुळे कमी होत असते आणि तुम्हाला क मजोरी देखील येते. प्र’णय करण्याची वेळी अनेक स मस्या ह्या उ’द्भवत असतात. आणि या गोष्टीचा तुमच्या जोडीदाराच्या शा रीरिक सुखांवर खूप विपरीत असा परिणाम होत असतो.

त्याचबरोबर या सर्व गोष्टींचा परिणाम तुमच्या मुलावर होतो, कधी ज न्माला आलेली मुल ही अ’पंगत्वने  ज न्माला येतात, किंवा कधी म’तिमं’द पण मुक  ज न्माला येते, किंवा इतर काही स मस्या असते, अशा स मस्यासह ही मुले ज न्माला येतात. आणि त्यासाठी सर्वस्वी आपणच जबाबदार राहत असतो. आपल्या अश्या ह्या आ रोग्याचा परिणाम हा तुमच्या ज न्माला येणाऱ्या ब’ळावर होत असतो.

घट्ट कपडे घालणे :- आजची तरुण पिढी अतिशय घट्ट कपडे घालण्याचा आग्र’ह धरत असल्याचे तुम्ही पाहिले असेल, पण त्याचा परिणाम तुमच्या कामाच्या शैलीवरही होत आहे. यामुळे आपल्या प्रा’यव्हेट पार्ट्समध्ये विविध प्रकारचे इन्फे’क्शन होऊ शकते, जे सर्व बाहेर येऊ शकतात, जसे की ज’ळज’ळ होणे किंवा खा’ज येणे, ज्यामुळे आपल्या अं’डको’षांवर परिणाम होऊ शकतो.  तसेच त्यामुळे तुमच्या अं’डको’षाचे तापमान यामुळे वाढत असते. आणि त्यामुळे कमकु’वत वी र्याची निर्मिती होत असते.

हे वाचा:   आता करा केसातील कोंड्याला कायमचा गुड बाय..केसातील कोंडा दूर करण्याचे रामबाण घरगुती उपाय..दोन दिवसात रिझल्ट येईल..

आपल्या जी वनात सा’त्विक आहाराचा अभाव:- आज आपण अशा अनेक गोष्टींचे सेवन करतो ज्यांचा आपल्या काम’वासने वर खोल परिणाम होतो, आज अनेक लोक आपल्या श रीरासाठी आणि आरो’ग्ययासाठी अनेक प्रथिने वापरतात, ते पौष्टिक असतात. तसेच अनेक जण प्रोटीन पावडरचा वापर पण करतच असतात आणि त्याचा तुमच्या लिं ग  ता’ठरते वरही परिणाम होतो. त्यामुळे तुम्हाला अनेक विपरीत स मस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

तसेच, आज अनेक मंडळी तात्पुरत्या आनंदासाठी अनेक औ षधी  गो’ळ्या वापरतात, पण त्यामुळे मृ त्यूचा देखील धो’का  का आहे? हे आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो. यामुळे अशा गो ळ्या  डॉ’क्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच खाव्यात.  पण तुम्ही सफेद मुसळी किंवा अ’श्वगंधा सारखे पदार्थ काहीतरी प्रमाणत नक्कीच वापरू शकता, पण यासाठी तुम्ही डॉ क्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा.

गरम पाण्याने आंघोळ:- आपल्यापैकी बरेच लोक असे आहेत. जे खूप गरम पाण्याने आंघोळ करतात, परंतु त्याचा थेट परिणाम आपल्या अव यवांवर आणि अं’डको’षांवर होतो, त्यामुळे जर तुम्ही दररोज थंड पाण्याने आंघोळ केली तर, ते तुमच्यासाठी अधिक फा यदेशीर ठरेल. तसेच, गरम पाण्याचा तुमच्या केसांवर हा निकारक परिणाम होऊ शकतो.

हे वाचा:   फक्त 7 दिवसात रक्त एवढे वाढेल की HB, आयर्न कमी, अनेमिया; या समस्या मुळापासून निघून जातील..

मोबाईल आणि लॅपटॉपचा सतत वापर:- ही या गोष्टीचा देखील विपरीत परिणाम तुमच्या आ रोग्यावर होतच असतो. कारण मोबाईल किंवा लॅपटॉप मधे  गं भीर प्रकारचे रसायने असतात, आणि या शिवाय यातून बाहेर पडणाऱ्या घटक कि’रणांचा तुमच्या प्र णय जि’वणावर देखील वा ईट परिणाम होऊ शकतो. तसेच मोबाईल खिशात ठेवणे या गोष्टीचा देखील विपरीत परिणाम आपल्या आ रोग्यावर होत असतो.

गरजेपेक्षा जास्त ह स्त मै’थुन करणे:- आजकाल अनेक स्त्री-पुरुषांना या गोष्टीचे व्य सन लागले आहे, परंतु हे काम एका प्रमाणात करणे देखील खूप गरजेचे आहे अन्यथा त्याचा परिणाम तुमच्या लिं गावर होईल, परिणामी खाजगी क्षेत्राचा आकार, तसेच प्रा’यव्हेट पार्टची  ता ठरता जने, या सगळ्या गोष्टी घडत राहतात.आणि साधारण स्त्रीच्या बाबतीत देखील असंच घडतं. त्यामुळे काही गोष्टीं ह्या त्या योग्य प्रमाणातच करणे आवश्यक असते.

तुम्हाला वरीलपैकी कोणतीही लक्षणे दिसल्यास किंवा जाणवल्यास, तुम्ही सावध राहावे आणि योग्य वेळी वै द्यकीय सल्ला घ्यावा. कारण आजच्या धकाधकीच्या जी वनात स्वतःची काळजी घेणं गरजेचं झालं आहे. अन्यथा, तुमच्या वै वाहिक  जी वनात मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

वरील लेख हा सर्वसाधारण माहितीवर आधारित आहे, याचा उपयोग अथवा वापर करण्याआधी डॉ क्टरांनाच सल्ला घ्यावा, त्यानंतरच हा उपाय करावा.

Leave a Reply